Podle našich projektů byly zrealizovány desítky vodovodů. Můžeme se pochlubit následujícími realizacemi:

Název akce: Investor:
   Vodovod Běleč OÚ Běleč
   Rekonstrukce vodovodu KRPA Hostinné KRPA Hostinné
   Vodovod Blešno OÚ Blešno
   Vodovod Libníkovice OÚ Libníkovice
   Vodovod Libníkovice – Librantice OÚ Libníkovice
   Vodovod Skalice, Skalička, Čibuz OÚ Skalice
   Oprava vodovodu ul. Kubelíkova MÚ Třebechovice p.O.
   Vodovod Semínova Lhota – Újezd pod Troskami – Hrdoňovice Obec Újezd pod Troskami
   Vodovod Krňovice MÚ Třebechovice p.O.
   Oprava okružního řadu DN 600 mm v HK Vodovody a kanalizace HK a. s.
   Přeložka přivaděče Litá DN 800 MAGNUM 2000 CZ
   Vodovod Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno Obec Třebešov
   Oprava prameniště po povodni Obec Olešnice v Orl. h.
   Borovnice Obec Borovnice
   Vodovod + ÚV Červená Třemešná Obec Červená Třemešná
   Budčeves ÚV + VDJ + rozvody Obec Budčeves
   Slatiny, Milíčeves ÚV + VDJ + rozvody obec Slatiny

…a desítky dalších akcí.

Ø      Vodovodní přípojky v obcích:

 • Nepasice
 • Libníkovice
 • Běleč n. O.
 • Blešno
 • Polánky
 • Jeníkovice
 • Hrdoňovice
 • Dolní Přím
 • Horní Přím

Podle našich projektů byly realizovány následující akce:

Název akce: Investor:
Čištění odpadních vod Semena Veleliby a. s. Semena Veleliby a. s.
ČOV u rekreačního zařízení Sdružení Jedlová
ČOV Inproma Křinec Inproma Křinec
ČOV pro rekreační chatu VŠP HK-Říčky VŠ Pedagogická HK
ČOV pro koželužnu Strnad s.r.o. Strnad s. r. o. Solnice
ČOV Dolany Obec Dolany
Intenzifikace ČOV Dobruška Město Dobruška
ČOV Plaňany Obec Plaňany
ČOV Velim Obec Velim
Kanalizace a ČOV Jezbořice Obec Jezbořice
Rekonstrukce ČOV Černá n. Orlicí MNO ČR
Rekonstrukce a oprava ČOV Karsit Jaroměř
Kanalizace ul. Týnišťská Třeb. p.O. MÚ Třebechovice p.O.
Studie kanalizace a ČOV Kosice Obec Kosice
Studie kanalizace a ČOV Syrovátka Obec Syrovátka
Studie kanalizace a ČOV Dobřenice Obec Dobřenice
ČOV Dobřenice Obec Dobřenice
Studie kanalizace Pamětník, Kladruby Lučice VAK Hradec Králové,a.s.
Studie kanalizace Ferona a. s. HK Ferona a. s. HK
Studie kanalizace Újezd p.T. OÚ Újezd pod Troskami
Studie kanalizace NHK dešťové + splaškové VAK Hradec Králové,a.s.
Oprava kanalizace ul. Kubelíkova MÚ Třebechovice p.O.
Oprava kanalizace ul. Hradecká Jičín ITT Jičín
Oprava kanalizace ul. Textilní Jičín VHOS Jičín
Odkanalizování zámku Kostelec n.O. Josef Kinský
Odvedení povrchových vod Nový HK Město HK
Přečerpávání OV Cihelna Nový Bydžov Cihelna Nový Bydžov
Oprava kanalizace FERONA a.s. HK FERONA a.s. HK
Oprava stoky E Průmyslová ulice Hradec Králové VAK Hradec Králové,a.s.
Provozní řád kanalizace Nový Bydžov VAK Hradec Králové,a.s.
Provozní řád ČOV Chlumec n. C. VAK Hradec Králové,a.s.
Pasport kanalizace Kobylice Obec Kobylice
 Přeložka kanalizace DN 1200 + 1600 MAGNUM 2000 CZ
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Smiřice VAK Hradec Králové,a.s.
Kanalizace a ČOV Osičky Obec Osičky
ČOV u rodinných domů u cca 100 RD vč. malých sídlišť

Podíleli jsme se na zpracování územních plánů pro obce a územní celky:

 • Červený Kostelec
 • Dohalice
 • Dolany
 • Horní Radechová
 • Liberk
 • Lichkov
 • Kralicko – Bukovohorská hornatina
 • Mikroregion Chrudim západ
 • Mikroregion Uranická brázda
 • Prognóza rozvoje Královéhradeckého kraje