Našim klientům zpracováváme kompletní projektové dokumentace vodohospodářských staveb včetně:

Dokumentace vodohospodářských děl

 • Projekce vlastních vodohospodářských děl
 • Územního plánování
 • Provozní dokumentace

 

 

Zaměřujeme se především na projekce vodohospodářských staveb, zejména:

projekce_vodohospodarskych_staveb_small

 • vodovody a vodovodní řady
 • kanalizace
 • úpravny vody včetně bazénů
 • čistírny odpadních vod
 • čerpacích stanice pitných i odpadních vod
 • malé vodní nádrže a jejich revitalizace
 • regulace drobných vodních toků,
 • studie odtokových poměrů, atp.
 • vnitřní rozvody vody ( ZTI )
 • vnitřní kanalizace ( ZTI )

 

Nemalou část naší práce zahrnuje vodohospodářská část územního plánování:Vodohospodářská část územního plánování

 • územní studie
 • územní prognózy
 • územní plány obcí a měst, VÚC

 

Podle přání investorů zpracováváme provozní dokumentace vodohospodářských děl, jako:

Provozní dokumentace vodohospodářských děl

 • pasporty stávajících trubních vedení, zejména vodovodů a
 • kanalizací včetně geodetického zaměření
 • zaměření skutečného stavu objektů
 • provozní řády vodovodů a kanalizací
 • kanalizační řády
 • ostatní dokumenty, vyžadované zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích